Helan går, sjung hopp faderallanlej
Helan går, sjung hopp faderallanlej
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får

DRINK!

Helan går, sjung hopp faderallanlej

SKÅL!